• 0

شور و اشتیاق و هدف

داشتن شور و اشتیاق و هدف به عنوان اولین شرط شروع یک کسب و کار از آن جهت حائز اهمیت…

اعتبارسنجی ایده

با توجه به شرایط رقابتی بازار و هزینه های بالای شروع یک کسب و کار می بایست قبل از اینکه…

تفاوت مدل و طرح کسب و کار

مدل کسب و کار و طرح کسب و کار هر دو برای موفقیت یک کسب و کار حیاتی هستند، اما…

تامین مالی

هنگام راه اندازی یک کسب و کار، تامین مالی به یکی از مهم ترین عواملی تبدیل می شود که موفقیت…

یک طرح تجاری قوی ایجاد کنید

قبل از اینکه به طور کامل در مسیر کارآفرینی خود غوطه ور شوید، ایجاد یک طرح تجاری قوی بسیار مهم…

ساختن یک تیم متخصص و توانمند

یکی از مهمترین عواملی که به موفقیت هر کسب و کاری کمک می کند ساختن یک تیم قوی است. تیم…